Verein zur Erhaltung der östlichen Altstadt St. Jürgen / St. Johannis e.V.

Verein zur Erhaltung der östlichen Altstadt St. Jürgen / St. Johannis e.V.

- Historiske rækkehuse på St.-Jürgen-Strasse 107 til 115 -

English Language Deutsche Sprache

Flensborg vokser ...

Flensborg var også en voksende by i slutningen af 1800-tallet. Da de tre beboelsesejendomme St.-Jürgen-Straße 107, 111 og 115 blev opført i 1890, tilhørte de stadig det selvstændige landbosamfund Jürgensgaard. Siden den preussiske æra er der bygget flere og flere villaer og lejlighedsbygninger her ved siden af gårdene. I 1900 blev Jürgensgaard indlemmet i Flensborg ligesom Sankt Jürgen før.

- Købekontrakt fra 1890 -

De nye bygninger med deres to- og treværelseslejligheder formede dengang billedet af den øvre St.-Jürgen-Strasse. St.-Jürgen-Kirche, som dominerer landsbyen i dag, blev kun bygget mellem 1903 og 1907. Hus nr. 107 vides at være opført af mureren Julius Jensen, og nr. 115 af entreprenøren Staats und Jensen. Dengang skabte bygherrerne bygninger med et ensartet arkitektonisk sprog, der stadig kan læses i dag. De pudsede bygninger med skrå tage og senklassicistiske facader fremhævet vandret af gesimser har jævnt rækkede vinduer med enkel entablatur på de øverste etager.

- Byudsigt fra 1950 -

Billedet viser et udsnit af bymodellen og illustrerer byudviklingssituationen omkring husene omkring 1950. Modellen kan ses i rådhusets borgestue. Den efterfølgende fortætning med etageejendomme er endnu ikke startet. Særligt iøjnefaldende er strækningen af Flensborg distrikt bane nord for de tre huse. I efterkrigstiden var fokus i stigende grad på biler og udbygning af vejnettet. Den 31. marts 1953 blev jernbanestrækningen nedlagt. Der blev anlagt en betonvej, som med stolthed blev fejret som en teknisk bedrift. Den 26. marts 1954 blev det hvide bånd klippet og linjen åbnet. Men der var også kritiske røster: "Nu er han væk, han savner ham, den smalsporede jernbane," stod der på et skilt i "Petuh", som lokalbefolkningen plejede at udtrykke deres fortrydelse for ved enden af jernbaneforbindelsen.

Flensborg Forskønnelsesforening tildelte hus nr. 115 prisen ”Tak til borgerne – smukt hus 1975” som en del af en konkurrence. Teglen på facaden mindes stadig denne ære i dag. Mens mange huse mistede deres historiske vinduer i 1970'erne, beholdt nr. 115 dem. I de senere år har huse nr. 107 og 111 også fået deres oprindelige vinduesdesign tilbage, så ensemblet igen viser sin fulde skønhed. Indtil år 2000 husede bagsiden af hus 115 et malerfirmas værksted. Ligesom de øvrige bygninger bruges den nu udelukkende til boligformål.

Mere kultur steder